Informació als nostres clients sobre el Coronavirus SARS-CoV-2

Més informació actualitzada constantment al CatSalut

És important mantenir la tranquil·litat i seguir les instruccions de les autoritats sanitàries