AVÍS LEGAL i POLÍTICA DE PRIVADESA DE DADES

Denominació Social: FARMÀCIA HEREUS TORRAS SURROCA, C.B.
Nom Comercial : FARMÀCIA HEREUS TORRAS SURROCA
NIF: E67267468
Domicili Social :   C/ DEL MAR 76 – 08911 BADALONA
Telèfon : 933 84 56 14
Fax : 933 84 56 14
E-mail : info@farmaciatorrasbadalona.com
Nom de domini : www.farmaciatorrasbadalona.com

De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Farmàcia Hereus Torras Surroca CB, informa als Usuaris dels seus websites, que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, aquesta obligació continurà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment, els menors de 13 anys, no poden prestar el seu consentiment per a què un comerç reculli i tracti les seves dades personals; solament els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 13 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 13 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de la Farmàcia Hereus Torras Surroca CB, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Farmàcia Hereus Torras Surroca CB, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer que dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessius, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir  per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça comercial: Carrer del Mar 76, 08911 Badalona, o al correu electrònic info@farmaciatorrasbadalona.comaportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho acceptarà o negarà amb un check box obligatori a peu del formulari.

Els usuaris, mitjançant la  marcació de la  casella accepten  expressament i  de manera lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats.

  1. Remissió  de  comunicacions  comercials  publicitàries per e-mail, fax,  sms,  mms, comunicats  socials  o qualsevol  altre mitjà  electrònic  o físic, present o  futur  que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel  prestador, així com per part dels col·laboradors o parthners amb els que aquest hagués arribat a algun acord  de promoció  comercial entre els  seus  clients.  En aquest cas, els tercers  mai  tindran accés  a  les  dades personals.   En  tot  cas  les comunicacions  comercials  seran  realitzades per part del prestador i seran de productes i  serveis relacionats amb  el sector del prestador.
  2. Realitzar estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada  per l’usuari en el lloc web de la companyia.
  4. Remetre el bolletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix   expressament als usuaris que les seves dades   personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de  cessió de dades  personals, de forma  prèvia es  sol·licitarà  el consentiment  exprés,informat, e inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web son obligatòries, ja que  són necessàries  per la prestació d’ un servei òptim a l’ usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, el prestador  no garanteix que l’ informació i serveis  facilitats siguin completament  ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés , rectificació, cancel·lació informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això de conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals podrà exercitar els seus drets remetent una sol·licitud expressa, justament amb una còpia del seu DNI,  a través dels següents mitjans:

  • E-mail : info@farmaciatorrasbadalona.com
  • Tel: 933 84 56 14
  • Correu Postal : Carrer del Mar 76 – 08911 Badalona

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent client  en l’apartat de donar-se de baixa de tots els  correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’ organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT 

El prestador pel seu compte o la d’un tercer contractat per la prestació de serveis de mesura, posen utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies son fitxers enviats al  navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per elles mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies es fa possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de què la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar a cada visita. S’ utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i número d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir l’ instal·lació en els seu equip. Si-us-plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no cal que l’usuari permeti l’ instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o un tercer que actuí en el seu nom, sense perjudici de què sigui necessari que l’usuari iniciï una secció com a tal  a cada un dels serveis, la prestació de la qual requereix el previ registre o “login”.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’ única finalitat de fer més eficaç la seva tramesa ulterior. En cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan quest es connecta a Internet. Tota questa informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites el punt d’accés, etc.

SEGURETAT 

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de l’ informació generalment acceptades en la indústria tals com firewalls procediments de control d’ accés i mecanismes criptogràfics  tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per tal d’aconseguir-ho, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’ accés.

Tot procés de contractació o que comporti d’introducció de dades personals de caràcter alt ( salut, ideologia…) seran sempre transmeses mitjançant protocol de comunicació segura ( Https:/…) de tal manera que cap tercer tingui accés a l’ informació transmesa via electrònica.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *